0

(0 )

Volt StabiliZer Pivot ม่วง (A )


พัฒนาการขั้นสูงสุดของระบบโวทล์ สเตบิไลเซอร์
ขอแนะนำผลิตภัณท์ใหม่และดีที่สุดในกลุ่ม RAIZIN ที่ผ่านการคิดค้น ออกแบบ และทดสอบ จนได้ประสิทธิภาพสูงสุดแบบ 100% ด้วยการพัฒนาความจุของคาปาซิเตอร์และการออกแบบแผงวงจรใหม่หมด โดยทีมออกแบบและพัฒนาของ PIVOT

มาพร้อมกับความจุของคาปาซิเตอร์ที่มากกว่ารุ่นเดิมถึง 3 เท่า !!!
เพื่มประสิทธิภาพในการทำงานในทุกส่วน

1.เพื่มคุณภาพของเสียงจากเครื่องเสียงเดิม
2.เพื่มการตอบสนองของเครื่องยนต์
3.เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น
4.เพื่มความสว่างของระบบไฟหน้า
5.ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
6.ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
7.มาพร้อมมาตราวัดโวลท์ !!!

Voltage Meter: Real Voltage & Lowest Voltage
มีระบบวัดค่าโวทล์ได้ถึง 2 ระดับคือค่าโวทล์ปัจจุบัน และ ค่าโวทล์ต่ำสุดทั้งนี้เพื่อให้สามารถทราบถึงข้อมูลการทำงาน
ของแบตเตอรี่ได้ 100%

การทำงานของระบบมาตราวัดโวทล์
หลังจากสตารท์เครื่องยนต์ ระบบจะแสดงค่าโวทล์ต่ำสุดก่อน ซึ่งเป็นค่าที่วัดได้หลังจากแบตเตอรี่ใช้พลังงานในการสตาร์ทเครื่องยนต์
หลังจากนั้น ระบบจึงจะแสดงค่าโวทล์ปัจจุบัน
อีกประมาณ 1 นาทีถัดไป ระบบจะย้อนกลับไปแสดงค่าโวทล์ต่ำสุดอีกครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่

SKU
ELE00080
น้ำหนัก
700 กรัม
ราคา
790 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน