0

(0 )

Exhaust V-band Clamp(3 Inc)


วัสดุ : อลูมีเนียม

สำหรับรถที่ พื้นที่จำกัด ใส่ท่อยางไม่ได้ หรือ ต้องการใช้บู๊สสูงๆไม่ต้องการเปลี่ยนท่อยางบ่อย


อุปกรณ์ในชุด

- หน้าแปลนอลูมีเนียม 2 ชิ้น

- โอริง 2 ชิ้น

- ตัวแคลมป์รัดอลูมีเนียมชั้นนอก 1 ชิ้น

SKU
ENG00211-3Inc
น้ำหนัก
300 กรัม
ราคา
550 บาท

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

สินค้าที่คล้ายกัน