0

(0 )

ประกับเฟื่องท้าย Nissan S13-S15 R32-34


บูชอลูมีเนียม สำหรับยึดเฟื่องท้ายของ Nissan Sylvia S14 S15  240sx

วัสดุ : อลูมีเนียม 

SKU
SUS00111
น้ำหนัก
400 กรัม
ราคา
1000 บาท


บูชยึดทั้ง 4 จุด สำหรับยึดเสื้อเฟื่องท้าย ทำให้ส่งแรงม้าลงพื้นได้ดีขึ้น

วัสดุเป็นอลูมีเนียม อายุการใช้งานยาวนานกว่าบูชเดิม

สินค้าที่คล้ายกัน