0

(0 )
คอยล์จุดระเบิด Billion Direct Coil Blaster 40,000v

คอยล์จุดระเบิด Billion Direct Coil Blaster 40,000v


คอยล์จุดระเบิด หรือ คอยล์หัวเทียน ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 12V ของแบตเตอรี่ เพิ่มให้เป็นไฟฟ้าแรงสูงเฉลี่ย 20,000-40,000 V หรือเปรียบเสมือนหม้อแปลงไฟฟ้า ไปทำให้เกิดประกายไฟที่เขี้ยวของหัวเทียนเพื่อจุดระเบิดในห้องเผาใหม้นั้นเอง 

SKU
ELE00120
น้ำหนัก
1300 กรัม
ราคา
900 บาท

รูปตัวอย่างการติดตั้ง/ใช้งาน

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

สินค้าที่คล้ายกัน